Nyt fra Bestyrelse og Udvalg

Forside Fora Nyt fra Bestyrelse og Udvalg

Viser 15 emner - 1 til 15 (af 71 i alt)
  • Emne
  • Stemmer
  • Indlæg
  • Sidste indlæg
  • Betaling af kontingent for 2022 – allersenest 31. maj 2022 ! Kære DMKF-medlemmer 31. maj er absolut sidste udkald til at betale sit kontingent for 2022. Vi har sendt flere mails til jer, men nogle gange ender de jo desværre i spam-mappen, så dette er også en god lejlighed til at checke dét, så du fremover får dine dmkf-mails i den rigtige mappe. Hvis du er i tvivl om du har betalt, er du velkommen til at spørge medlemssekretæren på medlem@dmkf Venlig hilsen Medlemssekretæren

   Startet af: Anonym

  • 1
  • 1
  • maj 18, 2022 at 11:43 am

   Anonym

  • GF 2022 Som flere nok allerede vil have bemærket via "Lysavisen"., så afholder DMKF sin ordinære Generalforsamling Lørdag d. 11 Juni i forbindelse med Krigshistorisk festival i Rødovre Det eksakte tidspunk vil blive annonceret senere Bestyrelsen

   Startet af: Anonym

  • 1
  • 1
  • maj 16, 2022 at 8:09 pm

   Anonym

  • 9 April + 82 Så var det jo idag for 82 år siden, at tysken rykkede ind,,, som altid må friheden aldrig tages for givet, og skal plejes og passes på hver evig eneste dag ! https://www.youtube.com/watch?v=jjl2suwc0Bs

   Startet af: Anonym

  • 1
  • 1
  • april 9, 2022 at 6:50 pm

   Anonym

  • Information fra en afgående :-) Jeg har efter overvejelse, for måneds tid siden, besluttet at trække mig fra mine officielle foreningsposter, dette blev meddelt bestyrelsen på daværende. Derfor vil jeg fra dags dato, og efter et veloverstået arrangement med foredrag af Martin Lund om Big Bill, give stafetten som arrangementskoordinator videre. Tillige holder jeg med administrator opgaver på hjemmesiden og facebook siderne. Til næste ordinære generalforsamling er jeg på valg til bestyrelsen og genopstiller ikke. Jeg har ingen planer om at slække på aktiviteten og jeg vil fremover deltage og agere som menigt medlem i DMKF Ligeledes vil jeg fortsat bidrage til fællesskabet ved at arrangere køredage og foredrag mv. Jeg glæder mig til en fantastisk sæson med masser af aktivitet og hygge. Vi Ses derude Mvh Thomas

   Startet af: Anonym

  • 1
  • 1
  • april 3, 2022 at 5:54 pm

   Anonym

  • Endnu et medlem er taget ud på den sidste tur… Det er kommet bestyrelsen for øre,, at vores forhenværende medlem Peder Sprogøe er sovet stille ind efter lang tids sygdom. Peder var specielt aktiv i de tidlige år, og hans bestemt ikke kedelige række af Stenderuptræf (Horsens), vil gå over i DMKF historien, som en af milepælene i opbygningen af foreningen, samt ikke mindst knytningen af det sammenhold, vi sammen har bygget op gennem tiden. Peder og hans familie var ud over de danske træf, med til adskillige War & Peace show´s i England, medbringende deres Larvik Dodge WC-51. Peder varetog desuden flere bestyrelsesposter, og var en overgang foreningens kasserer. Peder efterlader sig sin Kone Pia, og deres tre voksne børn Sussi, Morten og Mette,- begravelse har fundet sted. Der skal fra bestyrelsens, og egne vegne lydet et - God tur Peder og kom godt og sikkert frem... Jesper/Formand

   Startet af: Anonym

  • 1
  • 1
  • marts 18, 2022 at 7:46 pm

   Anonym

  • Tabte porto penge. OPRÅB !! Hver gang DMKF udsender blade mm er der flere af forsendelserne som vi får retur fordi modtageren har glemt at fortælle DMKF at de har skiftet adresse. Det betyder, at DMKF spilder mange penge på porto. Medlemssekretæren skal så finde ud af hvor folk er flyttet hen. Seneste gang har medført 7 blade kom tilbage. Derfor venligst husk at melde adresse ændring til DMKF også, når I flytter. Husk også at meddele medlemssekretæren og webmasteren hvis I skifter Email adresse. Tak. Christian

   Startet af: havn.dmkf.dk

  • 1
  • 1
  • marts 17, 2022 at 1:57 pm

   havn.dmkf.dk

  • DHM seminar. Til orientering for medlemmerne. DMKF er medlem af Danske Hærhistoriske Museer (DHM). DHM medlemmer repræsenterer de mange museer, samlinger og foreninger som har militærhistorie til fælles. Medlemmerne er både statslige, militære og civile foreninger. Der er netop afholdt seminar og generalforsamling i DHM. DMKF deltog med 3 medlemmer. Ud over de emner der er på programmet, er det en god lejlighed til at stifte et nærmere bekendtskab med medlemmer af de andre foreninger i DHM ved den sociale del af arrangementet. På seminaret afholdt jurist Louise Knudsen et interessant foredrag om våben jura. Det blev aktuelt, at mange af de genstande - ud over egentlige våben - der indgår i samlinger og udstillinger faktisk stadig kan være omfattet af den gældende lovgivning på området. Ved samme lejlighed var der mulighed for at købe bogen om dette emne. DMKF har derfor indkøbt et eksemplar som vil tilgå DMKF bibliotek. Seminar blev afsluttet med et besøg på Panser- og artillerimuseum i Oksbøl hvor vi fik en interessant gennemgang af effekterne og historien omkring dem. Museet er bestemt et besøg værd for sådanne nogle som os. Referat af generalforsamling udkommer på DHM hjemmesiden. Se Årsskrift for DHM her: https://www.haermuseer.dk/images/pdf/Aarsskrifter/2021/rsskrifter.pdf Se mere om DHM her: https://www.haermuseer.dk/ Se mere om Panser- og artillerimuseum her: https://vardemuseerne.dk/museum/panser-artillerimuseum/

   Startet af: havn.dmkf.dk

  • 1
  • 1
  • marts 8, 2022 at 6:01 am

   havn.dmkf.dk

  • Hvem har ikke modtaget sit blad? For noget tid siden udsendte vi DMKF bladet. Vi håber alle har modtaget deres blad. MEN - en eller anden har muligvis ikke modtaget bladet, jeg har nemlig fået en forsendelse retur idet der ikke var en modtager adresse mærkat på. Mærkaten er muligvis faldet af. Den kan vi nok ikke klandre Post Nord for. Til gengæld ved vi så heller ikke hvem der skulle have haft bladet. Har du husket at melde adresse ændring til medlem sekretæren hvis du er flyttet siden sidste bladudsendelse ?? Kontakt lige mig på mail hvis du ikke har modtaget dit blad endnu...... Christian materiel@dmkf.dk

   Startet af: havn.dmkf.dk

  • 1
  • 1
  • februar 22, 2022 at 7:53 pm

   havn.dmkf.dk

  • Mail sendt ud af systemet Hej Alle Som nogen har opdaget har jeg via systemet sendt en mail ud ved en fejl, det beklager jeg I kan bare slette den da den ikke skal bruges til noget Den flove webmaster

   Startet af: Anonym

  • 1
  • 1
  • januar 5, 2022 at 1:40 am

   Anonym

  • Webdesigner søges Vores Webmaster Jesper Havn som i forvejen gør et fortræffeligt arbejde, må som os andre også erkende, at der kun er 24 timer i døgnet til, at få familie og forenings liv til, at gå op i en højere enhed. Havn har samtidig også måttet erkende, at den grafiske del af en hjemmeside ikke er hans spids kompetence, så rækker derfor hånden ud. Grunden er at både han og bestyrelsen ønsker en mere grafisk tung hjemmeside, så der bliver brug for et medlem med disse talenter for, at nå det mål. Sidder du derfor med disse talenter, og kunne tænke dig, at bidrage til det daglige arbejde i DMKF, eller blot gerne vil høre hvad du evt går ind til, så tøv ikke med at kontakte Jesper på: webmaster@dmkf.dk Hjemmesiden benytter Joomla (CMS). Bestyrelsen

   Startet af: Anonym

  • 1
  • 1
  • januar 2, 2022 at 7:38 pm

   Anonym

  • Godt nytår fra bestyrelsen På bestyrelsens vegne vil jeg her ønske alle i DMKF samt jeres familier, et godt og lykkebringende nytår. Vi må nok erkende, at året 2021  bestemt ikke har været et af de bedste vi har haft ! Vi har først og fremmest med deres bortgang, mistet en del kammerater i det forgangne år hvoraf flere var med til, at grundlægge foreningen... Vi har også måttet være nødt til, at reducere vores aktiviteter, specielt i foråret, hvilket resulterede i vi kun fik en halv sæson for andet år i træk, og så har vi samtidig skulle slås for vores rettigheder til, at køre i nogle "forurenende" på trods af farven .- ikke "grønne køretøjer", Alt har dog ikke været dårligt,- restriktionerne har afstedkommet en mere dynamisk forening på det lokale plan, hvor spontane ture og mini arrangementer dukkede op, hvilket vi i bestyrelsen ser meget positivt på. Det har derfor givet grobund til, at vi i de kommende år vil starte en offensiv for, at få mere gang i Fyn og Jylland, og vi starter op med veteranmessen i Fredericia til foråret. Vi fik i 2021 også, og langt om længe afholdt vores 25 år jubilæum under Military Days arrangementet, som blev en stor succes forstærket af, at vi der endelig der kunne mødes igen alle sammen. Endelig så har de færre arrangementer givet det mere tid hjemme i vores værksteder, hvilket kan ses af de "nye" spændende køretøjer der begyndte, at dukke op sidst på sæsonnen. Lad os håbe 2022 vil bringe bedre tider med sig, og flere muligheder for at kunne mødes. Herfra bestyrelsen ønskes igen et godt og lykkebringende nytår til dig og dine. På bestyrelsens vegne Jesper Wilhelmsen/Formand

   Startet af: Anonym

  • 1
  • 1
  • december 31, 2021 at 11:54 am

   Anonym

  • Referatet fra XGF er lagt på hjemmesiden Hej Alle Så er der et referat, beretning, foreningsregnskab og butik regnskab på hjemmesiden og for ikke i skal lede rundt får i lige et link https://dmkf.dk/index.php/artikler/111-referat-af-ekstraordinaer-generalforsamling-i-dmkf-2021 på bestyrelsens vegne Havn

   Startet af: Anonym

  • 1
  • 1
  • december 17, 2021 at 7:03 am

   Anonym

  • Dagsorden til XGF Dagsorden til XGF 13NOV2021. 1. Valg af stemmeoptællere. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Formanden aflægger beretning. 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 6. Behandling af indkomne forslag. 7.Valg af: ....1. 1 Bestyrelsesformand, såfremt formanden er på valg ....2. 2 Bestyrelsesmedlemmer. ....3. 1 Suppleant (dette punkt er indsat ved generalforsamlingen i 2013). ....4. 1 Revisor. 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 9. Eventuelt. Ad. Pkt. 6. Indkomne forslag. Det foreslås, at foreningens vedtægter § 8.1 ændres fra: ” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år indenfor perioden uge 14-24 med nedenstående dagsorden:” Teksten ændres til:” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år indenfor perioden uge 14-24. Ordinær generalforsamling kan dog udsættes hvis særlige uforudsete forhold gør dette nødvendigt. Ordinær generalforsamling afholdes med nedenstående dagsorden:.” Forslaget har til formål at undgå fremtidige problemer med at kunne afholde ordinære GF rettidigt jfr. vedtægterne. Ad. Pkt. 7. valg til bestyrelsesen. Bestyrelsesformand Jesper Wilhelmsen er på valg. Jesper modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Christian Flamand er på valg. Christian modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Thomas Jensen er på valg. Thomas modtager genvalg for 1 år. Suppleant Leif Højris er på valg. Leif modtager genvalg. Revisor Christian Sauer er villig til genvalg. Kandidater til bestyrelsen: Erik Jørgensen. Formanden

   Startet af: Anonym

  • 1
  • 1
  • oktober 31, 2021 at 9:04 pm

   Anonym

Viser 15 emner - 1 til 15 (af 71 i alt)
 • Du skal være logget ind for at oprette et nyt emne.