Translate

Søg

Materieludvalget

I denne rubrik oplyser Materieludvalget om materiel som DMKF råder over, samt hvorledes du kan få yderligere oplysninger om det. Endvidere er det også her, du kan stille dine spørgsmål om teknik og få vejledning af teknisk karakter.

Lister og oversigter opdateres løbende. Endvidere vil de være at finde ved generalforsamlingen.

Hvis du gerne vil høre mere, eller deltage i en af grupperne, bedes du rette henvendelse til Materieludvalget.
Du kan finde en liste over genstandene her her

Vedr. vilkår, så kan vilkårene variere afhængt af genstanden.
Klik her for et eksempel

Hvis man har tekniske spørgsmål eller vil vide mere om DMKF-materiel til udlån, bedes man rette henvendelse til Materieludvalget (se nedenfor)

Christian Flamand
DMKF materieludvalg.