På bestyrelsens vegne vil jeg her ønske alle i DMKF samt jeres familier, et godt og lykkebringende nytår.

Vi må nok erkende, at året 2021  bestemt ikke har været et af de bedste vi har haft !

Vi har først og fremmest med deres bortgang, mistet en del kammerater i det forgangne år hvoraf flere var med til, at grundlægge foreningen...

Vi har også måttet være nødt til, at reducere vores aktiviteter, specielt i foråret, hvilket resulterede i vi kun fik en halv sæson for andet år i træk, og så har vi samtidig skulle slås for vores rettigheder til, at køre i nogle "forurenende" på trods af farven .- ikke "grønne køretøjer",

Alt har dog ikke været dårligt,- restriktionerne har afstedkommet en mere dynamisk forening på det lokale plan, hvor spontane ture og mini arrangementer dukkede op, hvilket vi i bestyrelsen ser meget positivt på. Det har derfor givet grobund til, at vi i de kommende år vil starte en offensiv for, at få mere gang i Fyn og Jylland, og vi starter op med veteranmessen i Fredericia til foråret. Vi fik i 2021 også, og langt om længe afholdt vores 25 år jubilæum under Military Days arrangementet, som blev en stor succes forstærket af, at vi der endelig der kunne mødes igen alle sammen. Endelig så har de færre arrangementer givet det mere tid hjemme i vores værksteder, hvilket kan ses af de "nye" spændende køretøjer der begyndte, at dukke op sidst på sæsonnen.

Lad os håbe 2022 vil bringe bedre tider med sig, og flere muligheder for at kunne mødes.

Herfra bestyrelsen ønskes igen et godt og lykkebringende nytår til dig og dine.


På bestyrelsens vegne

Jesper Wilhelmsen/Formand