Sidste side på Internettet

Tillykke! Dette er den sidste side.

Tak fordi du besøgte den sidste side på Internettet. Der er ikke flere links.

Sluk din computer og foretag dig noget produktivt.

Læs en bog for eksempel. (Eller sæt et militærkøretøj i stand)

The End of the Internet

Congratulations! This is the last page.

Thank you for visiting the End of the Internet. There are no more links.

You must now turn off your computer and go do something productive.

Go read a book, for pete's sake. (Or restore a military vehicle)